בתנועה

יצירת תנאים לאינטימיות בקבוצות לימוד עצמי משותף

מודעות פרסומת

להלן סדרת הבנות-הסכמות שניסחתי, שלהן יסכימו (כך אני מקווה) המשתתפים בקבוצות לימוד עצמי משותף שאני מארגן ומנחה. אשמח לקבל הערות והצעות לשיפורים. כל מי שרוצה לקחת את הטקסט הזה ולהשתמש בו לקבוצות שיח אחרות — מוזמן/ת (תוך אזכור המקור, כמקובל), נראה לי שההבנות-הסכמות האלו הן די אוניברסליות:

הקבוצה מיועדת ללימוד עצמי משותף באמצעות עיסוק בשאלות המשמעותיות של חיינו. מטרתנו בה היא ללמוד ולהכיר טוב יותר את עצמנו, את חברינו לקבוצה ואת האדם בכלל, וליצור בעצמנו ובמרחב שבינינו נוכחות, עומק, רגישות, קשיבוּת ואכפתיות.

לשם כך:

מודעות פרסומת

מודעות פרסומת