בתנועה

מה פירוש להיות אני עצמי? – גרסה מעודכנת לסיפור על רבי זוסיא

מודעות פרסומת

זמן מה לפני פטירתו אמר רבי זוסיא: אם ישאלו אותי למה לא הייתי משה רבינו – אדע מה להשיב. אבל אם ישאלו אותי למה לא הייתי זוסיא – יסתתמו טענותי.
שאל אותו רבי אלימלך: ומיהו אותו זוסיא, שאתה מבקש להיות?
שתק רבי זוסיא עת ארוכה, ולבסוף אמר: הרגני נא הרוג, אך לא אדע.

מודעות פרסומת

מודעות פרסומת