בתנועה

עמק הפיוט שאין כמוהו – שיר זן מאת מוסו סוסקי

מודעות פרסומת

קולות הפלג
מפכפכים
את דברי הבודהה

אל תאמר
שהמשמעות העמוקה ביותר
מובעת רק במילים

יומם ולילה
אינספור מזמורים
עולים בזה אחר זה

כשלמעשה
אף מילה
מעולם לא נהגתה

תרגום מאנגלית שלי, מתכונן לנסיעה ליפן בעוד חודשיים, לטיול בכפרים, בהרים ובמקדשים.


Incomparable Verse Valley
Muso Soseki (1275-1351)

The sounds of the stream
splash out
the Buddha's sermon

Don't say
that the deepest meaning
comes only from one's mouth

Day and night
eighty thousand poems
arise one after the other

and in fact
not a single word
has ever been spoken

(Translation from Japanese: W.S. Merwin and Soiku Shigematsu)

מודעות פרסומת

מודעות פרסומת